Jawn-e Biuro rachunkowe biegłego rewidenta
 
Zaopiekujemy się Twoj± firm± - SprawdĽ nasz± ofertę.
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2016-02-05
USD 3,9420 -0,18%
EUR 4,4135 +0,13%
CHF 3,9756 +0,82%
GBP 5,7326 -0,86%
Wspierane przez Money.pl


Wniosek CEIDG-1 online


Oferowane usługi
Witamy na naszej stronie

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego odbywa się zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności z:

  • ustaw± o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. z póĽn. zm,
  • ustaw± o biegłych rewidentach i ich samorz±dzie z 13.10.1994r. z późn. zm,
  • normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez K.R.B.R. w Warszawie,
  • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Badaj±c sprawozdanie finansowe zapoznajemy się ze struktur± organizacyjn± jednostki, sposobem zarz±dzania, kontroli wewnętrznej i księgowaniem operacji gospodarczych w celu uzyskania gruntownej wiedzy na jej temat.

Podczas badania rocznego sprawozdania finansowego zajmujemy się szczegółowymi testami sald na koniec roku, w tym badaniem prawidłowości i rzetelności księgowania we właściwym okresie sprawozdawczym, potwierdzeniem sald, analizą porównawczą.

Wynikiem przeprowadzonych czynności rewizyjnych jest wyrażenie miarodajnej opinii zgodnej z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonymi przez Krajow± Radę Biegłych Rewidentów oraz wydanie raportu z badania sprawozdania finansowego zawierającego prezentacje przyjętego systemu rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej oraz poszczególnych pozycji badanego sprawozdania z ocen± ich realności.

Działalność biura jest objęta ubezpieczeniem w zakresie wykonania zawodu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz działalności pozostałej.

» Strona główna » O firmie » Usługi » Cennik » Kontakt » certyfikaty » Dokumenty » admin
Jawn-e biuro rachunkowe biegłego rewidenta mgr Jadwiga Wirowska
Projekt i wykonanie: Hiarte
jawn-e.pl - wyprowadzanie zaległości, ryczałt ewidencjonowany, księgi handlowe, sprawozdania finansowe, rozliczenia zus, prowadzenie przedsiębiorstwa, deklaracje pfron i biuro rachunkowe - Łódzkie